Kontakt

12.09.2017 17:05

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Meloradio
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa 

info@meloradio.pl 
Numer na antenę: 321 321 777
Biuro reklamywww.eurozet.pl 
Współpraca, promocja, marketing, PR: promocja@meloradio.pl

WARSZAWA 94 FM

e-mail: warszawa@meloradio.pl

Nadawca programu pod nazwą Meloradio Warszawa

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 347/K/2018-R

Oddziały lokalne

BIELSKO BIAŁA 87,9 FM
e-mail: bielskobiala@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Bielsko-Biała
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 457/K/2021-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Bielsko-Biała, Katowice: Zbigniew Krawczyk - zbigniew.krawczyk@eurozet.pl, tel. 505 157 814

DZIERŻONIÓW 96,4 FM
ul. Świdnicka 38/2A
58-200 Dzierżoniów
tel. + 48 74 831 31 13

Nadawca programu pod nazwą Meloradio Dzierżoniów
RADIO SUDETY Sp. z o.o.
ul. Miernicza 5
58-200 Dzierżoniów
Numer Koncesji 292/K/2016-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Dzierżoniów: Dorota Jaworska - dorota.jaworska@eurozet.pl, tel. 71 781 01 73

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład organów nadawcy: ZARZĄD: Mariusz Raczyński
Wspólnicy spółki, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy: Mariusz Raczyński, Halina Szymiec-Raczyńska
Beneficjent rzeczywisty: Mariusz Raczyński, Halina Szymiec-Raczyńska
Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

GIŻYCKO 107,0 FM
ul. 3-go Maja 2
11-500 Giżycko
tel.: + 48 87 428 30 39
fax: + 48 87 428 30 39
e-mail: gizycko@meloradio.pl
 Nadawca programu pod nazwą Meloradio Giżycko
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 307/K/2018-R 

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Giżycki i okolice: Katarzyna Kowalczyk - katarzyna.kowalczyk@eurozet.pl, tel. 510 293 341

INOWROCŁAW 98,1 FM
ul. Fabryczna 4
88-100 Inowrocław
tel. +48 52 353 75 45
e-mail: inowroclaw@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio 98,1
Radio AS Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 4
88-100 Inowrocław
Tel (0 52) 354 18 19
Fax (0 52) 354 18 19
Numer Koncesji 249/K/2014-R

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład organów nadawcy: ZARZĄD: Andrzej Sobierajski
Wspólnicy spółki, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy: Andrzej Sobierajski
Beneficjent rzeczywisty: Andrzej Sobierajski
Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

IŁAWA 90,2 FM
ul. Lubawska 3
14-200 Iława
tel.: +48 89 648 77 33
fax: +48 89 648 77 33
e-mail: ilawa@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Iława
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 455/K/2021-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Iława:

KATOWICE 95,1 FM
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.: + 48 32 208 77 01
fax: + 48 32 205 38 38
e-mail: katowice@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Śląsk
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 344/K/2018-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Katowice. Bielsko-Biała: Zbigniew Krawczyk - zbigniew.krawczyk@eurozet.pl, tel. 505 157 814

KIELCE 103,9 FM
ul. Zagórska 18b
25-339 Kielce
tel.: + 48 41 341 60 44
fax: + 48 41 341 60 44
e-mail: kielce@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Kielce
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 533/K/2022-R 

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Kielce: Mariusz Jurkowski  - mariusz.jurkowski@eurozet.pl, tel. 606 854 696

KONIN 99,6 FM
Pl. Niepodległości 1
62-510 Konin
tel.: +48 63 240 01 11
fax: + 48 63 244 99 77
e-mail: konin@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Konin
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 414/K/2021-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Konin: Błażej Kupczyk,
blazej.kupczyk@eurozet.pl, tel. 501 354 006

KLUCZBORK 93,2 FM

KRAKÓW 101,3 FM
Al. Beliny Prażmowskiego 14/5
31-514 Kraków
tel.: + 48 12 267 71 83
fax: + 48 12 267 71 83
e-mail: krakow@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Kraków
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 340/K/2018-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Kraków: Anna Budny-Niedziela - anna.budny-niedziela@eurozet.pl, tel. 502 394 888

OSTRÓDA 101,5 FM - MELORADIO MAZURY

ul. Drwęcka 5
14-100 Ostróda
tel.: +48 72 200 24 31
e-mail: ostroda@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Mazury
Fundacja Edukacji Medialnej
ul. Żywiczna 17
05-092 Łomianki
tel (0 22) 751 31 29
fax: (0 22) 751 94 54
Numer Koncesji 224/K/2013-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Ostróda, Mazury: Katarzyna Kowalczyk - katarzyna.kowalczyk@eurozet.pl, tel. 510 293 341

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład organów nadawcy: ZARZĄD: Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
Beneficjent rzeczywisty: Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

MRĄGOWO 104, 9 FM
ul. Mazurska 20
11-700 Mrągowo
tel.: + 48 89 741 66 11
fax: + 48 89 741 66 11
e-mail: mragowo@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Mrągowo
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 443/K/2021-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Mrągowo: Katarzyna Kowalczyk - katarzyna.kowalczyk@eurozet.pl, tel. 510 293 341

MORĄG 96,4 FM - MELORADIO MAZURY

ul. Drwęcka 5
14-100 Ostróda
tel.: +48 72 200 24 31
e-mail: ostroda@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Mazury
Fundacja Edukacji Medialnej
ul. Żywiczna 17
05-092 Łomianki
tel (0 22) 751 31 29
fax: (0 22) 751 94 54
Numer Koncesji 224/K/2013-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Ostróda, Mazury: Katarzyna Kowalczyk - katarzyna.kowalczyk@eurozet.pl, tel. 510 293 341

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład organów nadawcy: ZARZĄD: Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
Beneficjent rzeczywisty: Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

OLSZTYN 90,5 FM
ul. Dworcowa 3
10-413 Olsztyn
tel.: +48 89 534 90 11
fax: +48 89 534 90 11
e-mail: olsztyn@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Olsztyn
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 456/K/2021-R
Koordynator sprzedaży lokalnej dla Olsztyn: Katarzyna Kowalczyk - katarzyna.kowalczyk@eurozet.pl, tel. 510 293 341

OLSZTYNEK 89,4 FM - MELORADIO MAZURY

ul. Drwęcka 5
14-100 Ostróda
tel.: +48 72 200 24 31
e-mail: ostroda@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Mazury
Fundacja Edukacji Medialnej
ul. Żywiczna 17
05-092 Łomianki
tel (0 22) 751 31 29
fax: (0 22) 751 94 54
Numer Koncesji 224/K/2013-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Ostróda, Mazury: Katarzyna Kowalczyk - katarzyna.kowalczyk@eurozet.pl, tel. 510 293 341

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład organów nadawcy: ZARZĄD: Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
Beneficjent rzeczywisty: Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

OPOLE 106,2 FM
e-mail: opole@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 452/K/2021-R
Koordynator sprzedaży lokalnej dla Opole: Dorota Jaworska - dorota.jaworska@eurozet.pl, tel. 71 781 01 73

POZNAŃ 90,6 FM oraz 99,4 FM
ul. Mickiewicza 28
60-836 Poznań
tel.: + 48 61 646 41 21
fax: + 48 61 646 41 07
e-mail: poznan@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Poznań
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 339/K/2018-R 

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Poznań: Renata Łakoma - renata.lakoma@eurozet.pl, tel. 607 083 570

SŁUPCA 102,9 FM
e-mail: slupca@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Słupca
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 413/K/2021-R 

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Słupca: Błażej Kupczyk,
blazej.kupczyk@eurozet.pl, tel. 501 354 006 

TARNOBRZEG 99,1 FM
e-mail: tarnobrzeg@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio
 Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 829/2022-R

TORUŃ 92,8 FM
ul. Prosta 8/2a
87-100 Toruń
tel.: + 48 56 657 00 77
fax: + 48 56 657 00 77
e-mail: torun@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Toruń
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 441/K/2021-R

WROCŁAW 97,8 FM 
ul. Robotnicza 72
53-608 Wrocław
tel. + 48 71 781 01 73
e-mail: wroclaw@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Wrocław
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 297/K/2016-R

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Wrocław: Dorota Jaworska - dorota.jaworska@eurozet.pl, tel. 71 781 01 73

ŁÓDŹ 104,5 FM
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
tel.: + 48 42 639 26 10
fax: + 48 42 639 26 36
e-mail: lodz@meloradio.pl
Nadawca programu pod nazwą Meloradio Łódź
Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
Numer Koncesji 327/K/2018-R 

Koordynator sprzedaży lokalnej dla Łódź: Radosław Ginter - radoslaw.ginter@eurozet.pl, tel. 607 140 206 

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Eurozet Radio Sp. z o.o. - Nadawca realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

Nazwa programu;

MELORADIO ŁÓDŹ

MELORADIO ŚLĄSK

MELORADIO POZNAŃ

MELORADIO SŁUPCA

MELORADIO KONIN

MELORADIO IŁAWA

MELORADIO MRĄGOWO

MELORADIO OLSZTYN

MELORADIO BIELSKO-BIAŁA

MELORADIO

MELORADIO KIELCE

MELORADIO GIŻYCKO

MELORADIO TORUŃ

MELORADIO WROCŁAW

MELORADIO WARSZAWA

MELORADIO KRAKÓW

MELORADIO

Nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; EUROZET RADIO SP. Z O.O.
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy;

ZARZĄD:

MACIEJ STRZELECKI

TOMASZ ZAKRZEWSKI

ADAM FIJAŁKOWSKI

Adres jego siedziby;

UL. ŻURAWIA 8

00-503 WARSZAWA

Dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.

UL. ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA

INFO@MELORADIO.PL

WWW.MELORADIO.PL

Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; EUROZET SP. Z O.O.
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).

MACIEJ STRZELECKI

TOMASZ ZAKRZEWSKI

ADAM FIJAŁKOWSKI

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

RADIO ZET

ANTYRADIO

ANTYRADIO 106,4 FM

CHILLIZET

CHILLIZET KATOWICE

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

Zgodnie z treścią przepisu art.27 § 1 ustawy prawo prasowe Eurozet Sp. z o.o. – Wydawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

Wydawca tytułu prasowego „MELORADIO.PL” EUROZET SP. Z O.O.
Adres Wydawcy i Redakcji tytułu prasowego „MELORADIO.PL”

UL. ŻURAWIA 8,

00-503 WARSZAWA

Redaktor naczelny tytułu prasowego „MELORADIO.PL” KRYSTIAN KARWASZEWSKI
Miejsce wydania tytułu prasowego „MELORADIO.PL” WARSZAWA