Kontakt

12.09.2017 17:05

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Meloradio
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa 

info@meloradio.pl 
Numer na antenę: 
Biuro reklamywww.eurozet.pl
Współpraca, promocja, marketing, PR: promocja@meloradio.pl

REGION CENTRALNY

Województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie

Meloradio: KIELCE 103,9 FM

Karolina Kurkowska

DYREKTOR REGIONALNY

karolina.kurkowska@eurozet.pl; +48 510 022 415

Grupa Eurozet / Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI

Województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

Meloradio: GIŻYCKO 107,0 FM, INOWROCŁAW 98,1 FM, IŁAWA 90,2 FM, OSTRÓDA 101,5 FM - MELORADIO MAZURY, MRĄGOWO 104, 9 FM, MORĄG 96,4 FM - MELORADIO MAZURY, OLSZTYN 90,5 FM, OLSZTYNEK 89,4 FM - MELORADIO MAZURY, TARNOBRZEG 99,1 FM

Katarzyna Wójcik-Śliwińska

DYREKTOR REGIONALNY

katarzyna.wojcik-sliwinska@eurozet.pl; +48 603 089 479

Grupa Eurozet / Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

Województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie

Meloradio: KONIN 99,6 FM, POZNAŃ 90,6 FM oraz 99,4 FM, SŁUPCA 102,9 FM, ŁÓDŹ 104,5 FM,

Izabela Bziuk

DYREKTOR REGIONALNY

izabela.bziuk@eurozet.pl, +48 507 095 156

Grupa Eurozet / Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Województwa: małopolskie, śląskie, podkarpackie

Meloradio: BIELSKO BIAŁA 87,9 FM, KATOWICE 95,1 FM, KRAKÓW 101,3 FM, TARNOBRZEG 99,1 FM

Katarzyna Gralak

DYREKTOR REGIONALNY

katarzyna.gralak@eurozet.pl; +48 510 022 118, 12 299 57 61

Grupa Eurozet / Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., ul. Rakowicka 18a, 31-510 Kraków

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie

Meloradio: DZIERŻONIÓW 96,4 FM, KLUCZBORK 93,2 FM, OPOLE 106,2 FM, WROCŁAW 97,8 FM

Aneta Pasieka

DYREKTOR REGIONALNY

aneta.pasieka@eurozet.pl; +48 507 095 175, 71 371 76 03

Grupa Eurozet / Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241e, 53-234 Wrocław

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY OGÓLNOPOLSKIEJ

Anita Jankowska

Dyrektor Zespołu Sprzedaży Ogólnopolskiej
anita.jankowska@doradztwomediowe.pl; +48 603 601 466

Grupa Eurozet, ul. Nowy Rynek 7, 70-533 Szczecin

Monika Jankowska-Janicka
Dyrektor Zespołu Sprzedaży Ogólnopolskiej
monika.jankowska@doradztwomediowe.pl; +48 605 300 504

Grupa Eurozet, ul. Nowy Rynek 7, 70-533 Szczecin

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Eurozet Radio Sp. z o.o. - Nadawca realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

Nazwa programu;

MELORADIO ŁÓDŹ

MELORADIO ŚLĄSK

MELORADIO POZNAŃ

MELORADIO SŁUPCA

MELORADIO KONIN

MELORADIO IŁAWA

MELORADIO MRĄGOWO

MELORADIO OLSZTYN

MELORADIO BIELSKO-BIAŁA

MELORADIO

MELORADIO KIELCE

MELORADIO GIŻYCKO

MELORADIO TORUŃ

MELORADIO WROCŁAW

MELORADIO WARSZAWA

MELORADIO KRAKÓW

MELORADIO

Nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; EUROZET RADIO SP. Z O.O.
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy;

ZARZĄD:

MACIEJ STRZELECKI

TOMASZ ZAKRZEWSKI

ADAM FIJAŁKOWSKI

Adres jego siedziby;

UL. ŻURAWIA 8

00-503 WARSZAWA

Dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.

UL. ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA

INFO@MELORADIO.PL

WWW.MELORADIO.PL

Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; EUROZET SP. Z O.O.
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).

MACIEJ STRZELECKI

TOMASZ ZAKRZEWSKI

ADAM FIJAŁKOWSKI

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

RADIO ZET

ANTYRADIO

ANTYRADIO 106,4 FM

CHILLIZET

CHILLIZET KATOWICE

www.youtube.com/@radiozetwww.youtube.com/@ANTYRADIOFMwww.youtube.com/@meloradioPLwww.youtube.com/@RadioChilliZET

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

Zgodnie z treścią przepisu art.27 § 1 ustawy prawo prasowe Eurozet Sp. z o.o. – Wydawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

Wydawca tytułu prasowego „MELORADIO.PL” EUROZET SP. Z O.O.
Adres Wydawcy i Redakcji tytułu prasowego „MELORADIO.PL”

UL. ŻURAWIA 8,

00-503 WARSZAWA

Redaktor naczelny tytułu prasowego „MELORADIO.PL” KRYSTIAN KARWASZEWSKI
Miejsce wydania tytułu prasowego „MELORADIO.PL” WARSZAWA