600 mln zł dla innowatorów z Mazowsza

05.09.2019 16:13

Ścieżka dla Mazowsza to program przeznaczony dla przedsiębiorstw, które jako miejsce realizacji projektu badawczo-rozwojowego wskażą ten region. O wsparcie ubiegać się mogą również konsorcja przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przy czym liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które będzie go prowadzić na terenie województwa mazowieckiego.

600 mln zł dla innowatorów z Mazowsza

Przedsiębiorcy prowadzący projekty badawczo-rozwojowe na terenie Mazowsza mogą uzyskać dofinansowanie
w ramach nowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Ścieżka dla Mazowsza, realizowanego
w formule Szybkiej Ścieżki. Budżet konkursu to 600 mln zł, a nabór wniosków trwa już od 23 sierpnia.

Do końca roku NCBR rozdzieli również 1,63 mld zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na innowacje w całym kraju.

Za nami pierwsze spotkania przybliżające zasady aplikowania do konkursu, które w Warszawie odbyły się 28 i 29 sierpnia.

Każde z nich składało się z części informacyjnej i warsztatowej, w trakcie uczestnicy mieli możliwość indywidualnego przedyskutowania projektu z ekspertem NCBR.

Wzięli w nich udział przedstawiciele firm, start-upów i środowisk naukowych. Dodatkowo innowatorzy mogli zdobyć praktyczną wiedzę o tym, jakie projekty mogą liczyć na wsparcie w ramach konkursóŚcieżka dla Mazowsza i Szybka Ścieżka podczas spotkań NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

zdj

Zachęcamy przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych do zapoznania się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednich rozmów z ekspertami,  w trakcie których dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskiwać i rozliczać.

  • Więcej informacji o konkursach Szybka Ścieżka oraz Ścieżka dla Mazowsza dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.
  • Szczegółowy program spotkań NCBR dla Firm – Wsparcie przedsiębiorców z POIR jest dostępny na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pod pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Przed nami kolejna okazja do pozyskania praktycznej wiedzy konkursach podczas warsztatów w Warszawie 26 września - Hotel Holiday Inn Warsaw City Centre, godz. 10:00

Przeczytaj więcej