Piknik Rodzinny dla Kingi Rydz w Stwigudzie

21.04.2023 12:44

Wydarzenie „Piknik Rodzinny dla Kingi Rydz” rozpocznie się o godzinie 11 na stadionie Sportowym w Stawigudzie.

Piknik Rodzinny dla Kingi Rydz w Stwigudzie

Ramowy program przewiduje rozpoczęciem od wystąpienia Wójta Gminy Stawigudy Michała Kontraktowicza, który objął wydarzenie Honorowym patronatem oraz Starosty Powiatu Olsztyńskiego Andrzeja Abako. Chcemy też z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie i wszelką pomocą w zorganizowaniu tego wydarzenia. Zaraz po przywitaniu zebranych gości na scenie wystąpi orkiestra dęta z Tylkowa, która przywita swymi utworami gości. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji i konkursów. Jednym z nich będzie turniej o złotego gumofilca Rada Gminy Stawigudy  i Rada Powiatu Olsztyńskiego. Swój udział zapowiedziała Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Stawigudy, która pokaże ratownictwo drogowe i udzielenie pierwszej pomocy oraz zaprezentuje swoje wyposażenie. Dzieci będą mogły zrobić zdjęcie na tle wozu bojowego. W tym wydarzeniu zaangażował się Gminy Ośrodek Kultury w Stawigudzie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Stawigudzie. Wymienić należy też udział Klubu Motocyklowego Tabun z Olsztyna, Drużyna Rycerska z Olsztyna.

Udział w tym wydarzeniu zapowiedział Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych z  Olsztyna, który mocno angażuje w takie akcje. Przygotowując liczne gadżety i pokazy. 

Na tym wydarzeniu będą też licytacje, konkury, kiermasze  i inne wydarzenia, oraz będzie grill i ciasta.