Zmieniamy Wielkopolskę

Odcinek nr 16, data emisji: poniedziałek 11 listopada 2019 r.

22.11.2019 12:35

Wielkopolskie Klunkry - Projekt poznański, realizowany przy współudziale ROPS.

Wielkopolska dotąd nie miała takich pamiątek dla turystów. Wielkopolskie Klunkry to regionalna marka, która ma tę lukę zapełnić. W gwarze wielkopolskiej klunkry to graty, rzeczy nie pierwszej potrzeby, ale takie które przywołują dobre wspomnienia - mówi Zofia Rutkowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: 

- Kiedy mówimy o klunkrach, mówimy, że jest to marka ładnych i użytecznych pamiątek. Ponieważ zależało nam też na tym, żeby to nie były rzeczy, takie łapacze kurzu tak naprawdę tylko rzeczy, które mogą być i pamiątką ale też są użyteczne.

Więc mamy no linię tak powiedzmy kuchenną czyli są to fartuchy, które jakby nawiązując do tej do gwary wielkopolskiej też w kontekście kulinarnym  no mogą się przydać w kuchni.

Wśród pamiątek są torby i torbo-plecaki, fartuszki, a także breloki w kształcie pyr czy magnesy z koziołkami. Każdy przedmiot został zaprojektowany przez profesjonalną projektantkę. Prześliczne kuchenne fartuszki z typowymi dla wielkopolskiej kuchni gwarowymi wyrażeniami powstają w warsztacie krawieckim Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne. Jest fartuch z napisem gzik, a także fartuch z napisem chaps i pyra. W naszym warsztacie pracują osoby bezdomne i bezrobotne – opowiada Magdalena Borowiec ze stowarzyszenia:

- Jesteśmy organizacją, za którą stoją osoby potrzebujące, osoby wymagające wsparcia, osoby, dla których dochód uzyskany z tych fartuszków to nie tylko dochód, który wchodzi do kieszeni, ale przede wszystkim dochód, który pozwala im utworzyć miejsca pracy dla tych osób. Także ważna jest też idea, która idzie za klunkrami.

Pogotowie Społeczne to jedna z kilku wielkopolskich organizacji, która produkuje pamiątki – pracują w nich osoby z autyzmem, bezdomne czy niepełnosprawne.

- Jest kluczowe, ponieważ nasze klunkry są tworzone przez firmy społeczne. Firmy społeczne są to takie organizacje, które zatrudniają osoby z różnego rodzaju trudnościami życiowymi.

Piękne pamiątki z Wielkopolski można kupić w sklepie internetowym na stronie https://www.klunkrywielkopolskie.pl/. Gwarowa nazwa marki to jej atut.

- To jest taka nazwa, która gdzieś tam wchodzi w głowę, fajnie się też wymawia i myślę, że chwyci - klunkry, nasze klunkry wielkopolskie.

Pieniądze ze sprzedaży klunkrów  są przeznaczone na pomoc osobom wychodzącym z trudnych życiowych sytuacji . Inicjatywa "Klunkry wielkopolskie. Społecznie odpowiedzialny design" jest rozwijana w ramach projektu "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim" - przekazano  prawie 65 tysięcy złotych.

Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.